Markayên xwe

Markayên di grûpa me de:

Bazarkariya online, têkiliyên gel û design a web

Pisporeke mobîl a nû ya multî-spor û sîteya puan û nûçeyan a pirzimanî

Xizmeta agahiyê ya yaneyê ya li ser hîmê yaneya ewlebar û ya ku ji demek dirêj ve ye xizmetê dide (ji 1986’an ve)

Rojaneyîkirina deqeyên herî dawî yên sporên herî popular

Servîsa şiroveya bi telefonê ya hespbeziyê ya pêşî û yak u herî tê zanîn