Mobîl

ICS, sey zedekerdîşe skener bi telefonen baqîla û bikaranîna zedekerdîşe dora û tesîre înan, muhtewa û şîrove de zaf baş ca gurewto. Ma sporanen zehmeta, şayî, xeberî û muhtewayen taybetî seyba weşanîşe mobîl, serde zî zedekerdîşe caardîşî, viraştîşe sîteya mobîlî û gurewtîşe sere xo bazare qampanyan mobîlî anî kerdene.