ภาษา

เรามีบริการแปลภาษา แก้ไข สร้างเนื้อหา เชื่อมโยง ประชาสัมพันธ์ และอีกมากมายในหลายภาษาตามต้องการ

ภาษาต่างๆ อาทิ

กรีก, กวางตุ้ง, เกาหลี, เขมร, โครเอเชียน, จีน (ตัวเต็มและตัวย่อ), เช็ก, เซอร์เบียน, ญี่ปุ่น, ดัตช์, เดนิช, ตากาล็อก, ตุรกี, แต้จิ๋ว, ไต้หวัน, ไทย, นอร์เวย์, บัลแกเรียน, ปัญจาบี, เปอร์เซีย, โปรตุเกส (ยุโรปและบราซิล), โปลิช, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, มราฐี, มอนเตเนกริน, มาซิโดเนียน, มาเลย์, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, เวียดนาม, รัสเซีย, โรมาเนียน, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนียน, สเปน (ยุโรปและละตินอเมริกา), สโลวัก, สโลวิน, สวิดิช, อังกฤษ, อารบิก, อิตาเลียน, อินโดนีเซีย, อูรดู, เอสโตเนียน, ฮังกาเรียน, ฮินดี และฮิบรู นอกจากนี้ เรายังเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบประจำภูมิภาคสำหรับอเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่ประจำการอยู่ในสำนักงานทั่วโลกที่สามารถลงลึกถึงความเป็นท้องถิ่น
และให้วิธีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากขึ้นในเนื้อหาออนไลน์และการตลาด