Përmbajtja origjinale e furnitorëve dhe gjeneruesi i të ardhurave mediale

Independent Content Services (ICS) është specialist për përmbajtje ndërkombëtare dhe media dixhitale. Ne krijojmë dhe sigurojmë qindra shkrime ditore dhe njoftime paraprake si dhe shumë orë audio shërbime të drejtëpërdrejta dhe të inçizuara, video, marketing, përkthim dhe më tepër në mbi 60 gjuhë.

  Përmbajtja

Lajmet e fundit, artikull i porositur, karakteristika, bllogje, analiza, shërbime audio dhe video.

  Baste

Përmbajtje profesionale për baste përfshirë pasqyra, këshilla, stream komentime dhe multimedia.

  Gjuhët

Përkthim nga “njerëz” të aftë plus redaktim, krijim përmbajtjesh dhe lektorim për të gjithë sektorët.

  Marketing

Marketing shërbime kreative dixhitale përfshirë edhe SEO, PPC, krijim linqesh dhe PR.

  Audio dhe Video

Radio profesionale, komentime të drejtëpërdrejta, buletine, inçizime dhe video të shpërndara shpejtë dhe lirë.

  Mobil

Përmbajtje të përshtatura për të maksimizuar përvojat e smartfonëve dhe gjenerimin e të ardhurave.

  Përmbajtja

Lajmet e fundit, artikull i porositur, karakteristika, bllogje, analiza, shërbime audio dhe video.

  Baste

Përmbajtje profesionale për baste përfshirë pasqyra, këshilla, stream komentime dhe multimedia.

  Gjuhët

Përkthim nga “njerëz” të aftë plus redaktim, krijim përmbajtjesh dhe lektorim për të gjithë sektorët.

  Marketing

Marketing shërbime kreative dixhitale përfshirë edhe SEO, PPC, krijim linqesh dhe PR.

  Audio dhe Video

Radio profesionale, komentime të drejtëpërdrejta, buletine, inçizime dhe video të shpërndara shpejtë dhe lirë.

  Mobil

Përmbajtje të përshtatura për të maksimizuar përvojat e smartfonëve dhe gjenerimin e të ardhurave.