મૂળ સામગ્રી પ્રેષક અને મીડિયા રાજસ્વ ઉત્પાદકો

ઈન્ડિપેન્ડન્ટ કન્ટેન્ટ સર્વિસીઝ (આઈસીએસ) એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાર્ય કરતી સામગ્રી અને ડિજિટલ સેવા પૂરી પાડતી મીડિયા નિષ્ણાત છે. અમે ગ્રાહકોની વિવિધ આવશ્યકતાઓને અનુલક્ષીને, તેમને માટે 60થી વધારે ભાષાઓમાં, રોજની અસંખ્ય સ્ટોરીઝ, ફીચર્સ અને પ્રિવ્યૂ ઉપરાંત કેટલાંક કલાકોની લાઈવ કે રેકોર્ડ કરેલી ઓડિયો (શ્રાવ્ય) સેવાઓ, વીડિયો(દ્રશ્ય) વિપણન, અનુવાદ વગેરે ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ.

  સામગ્રી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, સંપાદકિય, ફિચર્સ, બ્લોગ્સ, વિશ્લેષણ, ઓડિયો અને વિડીયો સેવાઓ.

  બેટિંગ

વિશેષ બેટિંગ સામગ્રી જેવીકે પ્રિવ્યૂઝ, ટિપ્સ, સ્ટ્રીમ્સ કમેન્ટ્રી અને મલ્ટીમિડીયા.

  ભાષાઓ

કૌશલ્યસભર ‘માનવીય’ અનુવાદ વત્તા સંપાદન, સામગ્રી સર્જન અને બધાં જ વિભાગની મુદ્રણદોષ સુધારણા.

  માર્કેટિંગ

સર્જનાત્મક ડિજિટલ માર્કેટિંગ સેવાઓ જેમ કે એસઈઓ, પીપીસી, લિંક બિલ્ડિંગ અને પીઆર.

  ઓડિયો અને વિડીયો (દ્વશ્યશ્રાવ્ય)

વિશેષ રેડિયો, જીવંત કમેન્ટ્રી, બુલેટિન્સ, પોડકાસ્ટ્સ અને વિડીયો, ત્વરિત રવાનગી અને કિફાયત દરે.

  મોબાઇલ

સ્માર્ટફોનના અનુભવ અને એની પ્રિમિયમ તકોને મહત્તમ કરવા માટે નિશ્ચિત સામગ્રી.

  સામગ્રી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, સંપાદકિય, ફિચર્સ, બ્લોગ્સ, વિશ્લેષણ, ઓડિયો અને વિડીયો સેવાઓ.

  બેટિંગ

વિશેષ બેટિંગ સામગ્રી જેવીકે પ્રિવ્યૂઝ, ટિપ્સ, સ્ટ્રીમ્સ કમેન્ટ્રી અને મલ્ટીમિડીયા.

  ભાષાઓ

કૌશલ્યસભર ‘માનવીય’ અનુવાદ વત્તા સંપાદન, સામગ્રી સર્જન અને બધાં જ વિભાગની મુદ્રણદોષ સુધારણા.

  માર્કેટિંગ

સર્જનાત્મક ડિજિટલ માર્કેટિંગ સેવાઓ જેમ કે એસઈઓ, પીપીસી, લિંક બિલ્ડિંગ અને પીઆર.

  ઓડિયો અને વિડીયો (દ્વશ્યશ્રાવ્ય)

વિશેષ રેડિયો, જીવંત કમેન્ટ્રી, બુલેટિન્સ, પોડકાસ્ટ્સ અને વિડીયો, ત્વરિત રવાનગી અને કિફાયત દરે.

  મોબાઇલ

સ્માર્ટફોનના અનુભવ અને એની પ્રિમિયમ તકોને મહત્તમ કરવા માટે નિશ્ચિત સામગ્રી.