អ៊ីនឌឹផិនឌែន ខនថេន សឺវីស (អាយស៊ីអេស) គឺជាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល និងមាតិកាអាជីវកម្មខ្នាតអន្តរជាតិ។ យើងបង្កើត និងផ្គត់ផ្គង់រឿងល្អៗរាល់ថ្ងៃ មានលក្ខណៈពិសេស និងមានកាហាយឡាយវីដេអូ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសេវាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាច្រើនម៉ោង និងមានសេវាថតសំឡេង ថតវីដេអូ ទីផ្សារ បកប្រែ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត ជាង៥០ភាសា។