ក្រុមហ៊ុនឯកទេសខាងផ្ដល់មាតិកាអាជីវកម្ម និងសេវាបង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រុម​ហ៊ុន អ៊ីនឌឹផិនឌែន ខនថេន សឺវីស (ICS) គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល និងផ្នែកបង្កើតមាតិកាអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។ យើងបង្កើត និងផ្គត់ផ្គង់មាតិកាជាច្រើនប្រភេទជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមមាន៖ អត្ថបទខ្លី អត្ថបទវែង និងអត្ថបទប្រភេទ Preview (ពណ៌នាពីអ្វី​ដែល​ថ្មី និងជិតចេញ​លក់ឬកើត​ឡើង) សេវាកម្មថត និងផ្សាយបន្តផ្ទាល់រយៈពេលវែង ផលិតវីដេអូ  ទីផ្សារ បកប្រែ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀតជាង 60 ភាសា។

  មាតិកា

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ការតែងនិពន្ធតាមតម្រូវការ អត្ថបទវែង ប្លុក ការវិភាគ សេវាកម្មអូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ។

  ការភ្នាល់

អ្នកឯកទេសបង្កើតមាតិកាភ្នាល់រួមមាន អត្ថបទ Previews គន្លឹះសំខាន់ៗ (Tips) បទអត្ថាធិប្បាយ និង ពហុមេឌៀ។

  ភាសា

អ្នកជំនាញបកប្រែដែលជា ‘មនុស្សពិត’ រួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតមាតិកា និងការកែតម្រូវសម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់។

  ទីផ្សារ

សេវាកម្មទីផ្សារឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរួមមាន SEO, PPC, Link Building និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។

  អូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ

អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យុ បទអត្ថាធិប្បាយផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន Podcasts និងការផលិតវីដេអូរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយតម្លៃសមរម្យ។

  កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ដុះខាត់ និងកែច្នៃមាតិកាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍កម្រិតអតិបរមានៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងឱកាសពិសេសៗ ។

  មាតិកា

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ការតែងនិពន្ធតាមតម្រូវការ អត្ថបទវែង ប្លុក ការវិភាគ សេវាកម្មអូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ។

  ការភ្នាល់

អ្នកឯកទេសបង្កើតមាតិកាភ្នាល់រួមមាន អត្ថបទ Previews គន្លឹះសំខាន់ៗ (Tips) បទអត្ថាធិប្បាយ និង ពហុមេឌៀ។

  ភាសា

អ្នកជំនាញបកប្រែដែលជា ‘មនុស្សពិត’ រួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតមាតិកា និងការកែតម្រូវសម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់។

  ទីផ្សារ

សេវាកម្មទីផ្សារឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរួមមាន SEO, PPC, Link Building និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។

  អូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ

អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យុ បទអត្ថាធិប្បាយផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន Podcasts និងការផលិតវីដេអូរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយតម្លៃសមរម្យ។

  កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ដុះខាត់ និងកែច្នៃមាតិកាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍កម្រិតអតិបរមានៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងឱកាសពិសេសៗ ។