Peydakerdîşe muhtewaya taybetî û ameyene jenaratore medîya

Xizmeta Muhtewa û Biserêxûyî (ICS) yew mana û navnetewîya medyaya dîjîtal de pisporênî navnetewî ya. Ma bi sedan dîrokên rojan, taybetmendî û ravervînitîşî, bi saatan û gurewtîşê xizmeta audio, vidyo, mal, çarnayîş û şeşti zona ra zederî gurenî.

  Mûhtewa

Xeberen deqîkaya peyên, wayştena edîtorîyalî, taybetmendî, blogî, detayî, xizmeta audîyo û vîdyo.

  Kayî

Muhtewaya kayên şertanên taybetî teyba ravervînitene, bexşîş, muhtewaya akerî û multîmedîya.

  Zonî

Agerîyayîş û rayştkerdîş bi mordemanên jîhatî, kerdena muhtewa û rayştkerdîşe pero sektoran.

  Bazarkarî

Kerdena SEO û xizmeta bazarkarî dîjîtal, PPC, awakerdîşe xet û PR.

  Audîyo û Vîdyo

Radîyoya taybetî, muhtewaya gandar, xeberî, podcast û bi rew resnayîşe vîdîyo û malîyo bi tesîrin.

  Mobîl

Ceribnayîşe telefonen biaqil û firsaten premîyum ke biresne tewr sere bi muhtewa ame pebiyenê.

  Mûhtewa

Xeberen deqîkaya peyên, wayştena edîtorîyalî, taybetmendî, blogî, detayî, xizmeta audîyo û vîdyo.

  Kayî

Muhtewaya kayên şertanên taybetî teyba ravervînitene, bexşîş, muhtewaya akerî û multîmedîya.

  Zonî

Agerîyayîş û rayştkerdîş bi mordemanên jîhatî, kerdena muhtewa û rayştkerdîşe pero sektoran.

  Bazarkarî

Kerdena SEO û xizmeta bazarkarî dîjîtal, PPC, awakerdîşe xet û PR.

  Audîyo û Vîdyo

Radîyoya taybetî, muhtewaya gandar, xeberî, podcast û bi rew resnayîşe vîdîyo û malîyo bi tesîrin.

  Mobîl

Ceribnayîşe telefonen biaqil û firsaten premîyum ke biresne tewr sere bi muhtewa ame pebiyenê.