Анхдагч контент нийлүүлэгч, медиа орлого үүсгэгч

Independent Content Services (ICS) нь дижитал медиа, контентийн олон улсын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч юм. Бид өдөр тутамд хэдэн зуугаад нийтлэл, онц сонирхолтой мэдээ, мэдээлэл, шууд болон урьдчилан бичсэн аудио, видео, маркетингийн материал, орчуулгын үйлчилгээг 60 гаруй хэлээр үзүүлдэг.

  Контент

Шуурхай мэдээ, урьдчилан бэлдсэн нийтлэл, бусад, блог, дүн шинжилгээ, аудио болон видео үйлчилгээ.

  Бооцоо тавих

Оноо харах, зөвлөмж, тайлбар болон мультмедиа шууд дамжуулах зэрэг бооцоотой холбоотой мэргэжлийн контент.

  Хэл

Чадварлаг орчуулагчдын бүх салбарыг хамарсан хянан унших, хянан засварлах, орчуулгын болон контент бүтээх үйлчилгээ.

  Маркетинг

Хайлтын системийн оновчлол, зочилсон тоогоор төлөх, холбоос (линк) үүсгэх, Пи Ар зэрэг дижитал маркетингийн бүтээлч үйлчилгээ.

  Аудио, Видео

Тусгай радио, шууд тайлбар, мэдээ, подкаст, видеог богино хугацаанд бага зардлаар хүргэдэг.

  Гар утас

Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, мөн орлого бүтээх контентоор хангах үйлчилгээ.

  Контент

Шуурхай мэдээ, урьдчилан бэлдсэн нийтлэл, бусад, блог, дүн шинжилгээ, аудио болон видео үйлчилгээ.

  Бооцоо тавих

Оноо харах, зөвлөмж, тайлбар болон мультмедиа шууд дамжуулах зэрэг бооцоотой холбоотой мэргэжлийн контент.

  Хэл

Чадварлаг орчуулагчдын бүх салбарыг хамарсан хянан унших, хянан засварлах, орчуулгын болон контент бүтээх үйлчилгээ.

  Маркетинг

Хайлтын системийн оновчлол, зочилсон тоогоор төлөх, холбоос (линк) үүсгэх, Пи Ар зэрэг дижитал маркетингийн бүтээлч үйлчилгээ.

  Аудио, Видео

Тусгай радио, шууд тайлбар, мэдээ, подкаст, видеог богино хугацаанд бага зардлаар хүргэдэг.

  Гар утас

Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, мөн орлого бүтээх контентоор хангах үйлчилгээ.