ผู้ให้เนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและผู้สร้างรายได้จากสื่อ

Independent Content Services (ICS) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อดิจิทัลระดับนานาชาติ เราสร้างและส่งเรื่องราวรายวัน ประเด็นเด่นและพรีวิว หลายร้อยเรื่อง บริการเสียงสดและอัดหลายชั่วโมง วีดีโอ การตลาด การแปล และอื่นๆ กว่า 60 ภาษา

  เนื้อหา

ข่าวด่วน บทบรรณาธิการตามสั่ง บทความพิเศษ บล็อก บทวิเคราะห์ บริการออดิโอและวีดีโอ

  การเดิมพัน

เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันอย่างมืออาชีพ รวมถึงพรีวิว เคล็ดลับ บทวิจารณ์ถ่ายทอดสด และสื่อผสม

  ภาษา

การแปลอย่างมีทักษะโดย”มนุษย์” รวมถึงการแก้ไข การสรรค์สร้างเนื้อหา และการพิสูจน์อักษร สำหรับทุกหมวด

  การตลาด

บริการการตลาดดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง SEO, PPC, การสร้างลิงก์ และประชาสัมพันธ์

  สื่อถ่ายทอด

บทวิทยุเฉพาะทาง บทวิจารณ์สด บทประกาศ ออดิโอและวีดีโอ ที่ส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

  โทรศัพท์มือถือ

เนื้อหาตามต้องการเพื่อเพิ่มประสบการณ์บนสมาร์ทโฟนและผลตอบแทนสูงสุด

  เนื้อหา

ข่าวด่วน บทบรรณาธิการตามสั่ง บทความพิเศษ บล็อก บทวิเคราะห์ บริการออดิโอและวีดีโอ

  การเดิมพัน

เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันอย่างมืออาชีพ รวมถึงพรีวิว เคล็ดลับ บทวิจารณ์ถ่ายทอดสด และสื่อผสม

  ภาษา

การแปลอย่างมีทักษะโดย”มนุษย์” รวมถึงการแก้ไข การสรรค์สร้างเนื้อหา และการพิสูจน์อักษร สำหรับทุกหมวด

  การตลาด

บริการการตลาดดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง SEO, PPC, การสร้างลิงก์ และประชาสัมพันธ์

  สื่อถ่ายทอด

บทวิทยุเฉพาะทาง บทวิจารณ์สด บทประกาศ ออดิโอและวีดีโอ ที่ส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

  โทรศัพท์มือถือ

เนื้อหาตามต้องการเพื่อเพิ่มประสบการณ์บนสมาร์ทโฟนและผลตอบแทนสูงสุด