Nhà cung cấp nội dung gốc và sinh lời từ truyền thông

Independent Content Services (ICS – Dịch vụ Nội dung Quốc tế) là một công ty chuyên về nội dung quốc tế và truyền thông kỹ thuật số. Chúng tôi sáng tạo và cung cấp hằng ngày hàng trăm câu chuyện, phóng sự và tóm tắt trước trận đấu, hàng nghìn giờ video, dịch vụ âm thanh thu trước và trực tiếp cũng như marketing và dịch thuật thông qua 60 ngôn ngữ và hơn thế nữa.

  Nội dung

Dịch vụ sản xuất tin nóng, bài viết PR, phóng sự, blog, phân tích, âm thanh và video theo yêu cầu.

  Cá cược

Nội dung cá cược từ các chuyên gia gồm có tóm tắt trước, mẹo, bình luận và và các phương tiện khác được phát.

  Ngôn ngữ

Dịch vụ dịch thuật do các dịch giả điêu luyện thực hiện cộng thêm hiệu đính, sáng tạo nội dung và đọc sửa lỗi cho mọi lĩnh vực.

  Marketing

Dịch vụ marketing kỹ thuật số sáng tạo gồm có SEO, PPC, xây dựng liên kết và PR.

  Âm thanh và Video

Chương trình radio, bình luận trực tiếp, tin vắn, podcast và video từ các chuyên gia, nhanh chóng và hiệu quả chi phí.

  Di động

Sản xuất nội dung tùy biến để tối đa hóa trải nghiệm smartphone và các cơ hội hiếm có.

  Nội dung

Dịch vụ sản xuất tin nóng, bài viết PR, phóng sự, blog, phân tích, âm thanh và video theo yêu cầu.

  Cá cược

Nội dung cá cược từ các chuyên gia gồm có tóm tắt trước, mẹo, bình luận và và các phương tiện khác được phát.

  Ngôn ngữ

Dịch vụ dịch thuật do các dịch giả điêu luyện thực hiện cộng thêm hiệu đính, sáng tạo nội dung và đọc sửa lỗi cho mọi lĩnh vực.

  Marketing

Dịch vụ marketing kỹ thuật số sáng tạo gồm có SEO, PPC, xây dựng liên kết và PR.

  Âm thanh và Video

Chương trình radio, bình luận trực tiếp, tin vắn, podcast và video từ các chuyên gia, nhanh chóng và hiệu quả chi phí.

  Di động

Sản xuất nội dung tùy biến để tối đa hóa trải nghiệm smartphone và các cơ hội hiếm có.