Për ne

Independent Content Services Limited (ICS – „Ај-Si-Es“) u themelua në vitin 2002. Në kompani punon ekip i bashkuar I njerëzve të talentuar dhe gazetarë-gjuajtës të lirë, si dhe numër I madh korrespondentësh të specializuar, kurse kompania është dhënës lider I shërbimeve për përmbajtje, publikim, marketing dhe marketing në partneritet.

Raportet afariste janë shumë të rëndësishme për ne, por njëashtu është me rëndësi që të punësuarit tonë të jenë të lumtur dhe të kënaqur me punën, dhe përpiqemi që atmosfera e punës të jetë joformale dhe e këndshme.

Jemi në dispozicion të gjithkujt, të cilëve ju përshtaten shërbimet tona.