Përfaqësitë

ICS është kompani globale që punëson gazetarë dhe bashkëpuntorë të talentuar nga të gjithë anët e botës. Për momentin, po punojmë në më shumë se 50 gjuhë të botës, me çrast përveç selisë sonë në Lids, Mbretëria e Bashkuar, ICS gjithashtu ka përfaqësi në këto regjione, me çka na mundësojnë të thithim nga burime të gjëra të profesionalizmit dhe njohurive lokale:


Madrid, Spanjë
Selanik, Greqi
Plloeshti, Rumani
Bangok, Tajlandë
Pert, Australi