Transmetim

Nëse dëshironi të hapni TV kanal onlajn, radio në shitore ose nëse dëshironi të transmetoni ngjarje drejtpërdrejtë, ne jemi këtu.

Për shkak numrit të madh të gazetarëve nga mediumet elektronike dhe numrit të madh të kuadrit të producentëve gjendemi në situata ideale për ti përmbushur kërkesat për emetim, pa marrë parasysh madhësinë e ngjarjes.

Kemi mundësinë të prodhojmë buletin të shpejtë, rentabil, tre minutësh për radio apo TV, komentim të plotë për cilën do ngjarje sportive, por edhe projekte të mëdha për transmetim, për të cilët nevojitet ndriçim, automjete reportazhi dhe skenografi, për të cilat na ndihmojnë partnerët e besueshëm të specializuar.