Sinkronizim

ICS ju ofron sinkronizim të zërit dhe përpunim skenaresh për spektër të gjërë projektesh.

Ne kemi bashkëpunim të ngushtë me disa dhënës të shërbimeve për sporte virtuele me qëllim të sigurimit të pakos gjithëpërfshirëse të shërbimeve, të cilët pastaj ata ua ofrojnë shfrytëzuesve të tyre.

Siç është rasti me të gjithë shërbimet tona, ne ofrojmë sigurimin e sinkronizimit në të gjithë gjuhët e disponueshme, si dhe produksion të audio materialeve në të gjithë formatet e kërkuara.