Përshëndetje

Independent Content Services (ICS) është specialist për përmbajtje ndërkombëtare dhe media dixhitale. Ne krijojmë dhe sigurojmë qindra shkrime ditore dhe njoftime paraprake si dhe shumë orë audio shërbime të drejtëpërdrejta dhe të inçizuara, video, marketing, përkthim dhe më tepër në mbi 60 gjuhë.