Përmbajtje mobile

Për shkak se me smartfonët shumë më tepër po lundrohet në telefonin mobil, kurse me aplikacionet ju rritet diapazoni dhe efektiviteti i smartfonëve, „Ај-Si-Еs“ është në pozitë të shkëlqyeshme për të dhënë zgjidhje dhe përmbajtje të shkëlqyeshme.

Krijojmë dhe sigurojmë përmbajtje tërheqëse nga fushat e sportit, argëtimit, lajmeve, dhe lloje të tjera të përmbajtjeve dedikuar konkretisht për tu publikuar në celular, kurse gjithashtu shkruajmë aplikacione, dizajnojmë veb faqe për celularë dhe organizojmë fushata për reklamim në celular.