Թարգմանություն

ICS-ն առաջարկում է տարբեր լեզուներով պրոֆեսիոնալ թարգմանություն և սրբագրում ինչպես ընկերությունների, այնպես էլ առանձին սպառողների համար:

Մենք թարգմանում ենք ամենատարբեր թեմաներով փաստաթղթեր և կայք-էջեր, ստեղծում ենք նաև կոնտենտ՝ տարբեր ոճերում, կախված ձեր նպատակային լսարանից:

Մենք հաշվի ենք առնում տարբեր երկրների առանձնահատկությունները և մշակում ենք մարկեթինգային ստրատեգիաներ՝ կողմնորոշված կոնկրետ մարզերի վրա:

Մենք հասկանում ենք, որ երբեմն պատվերը պետք է կատարել շատ կարճ ժամկետում: Մենք առաջարկում ենք ճկուն և արդյունավետ ծառայությունների հավաքածու՝ տարբեր գներով: