Nadsinhronizacija

ICS nudi i nadsinhronizaciju te izrađuje scenarije za različite projekte.

Blisko sarađujemo s nekoliko pružalaca usluga za virtualne sportove kako bismo mogli da ponudimo kompletan paket usluga, koje bi oni mogli da isporuče svojim korisnicima.

Kao i sa svim drugim našim uslugama, možemo da isporučimo nadsinhronizaciju na bilo kom jeziku, kao i audio zapise u bilo kojem potrebnom formatu.