Излъчвания

Ако искате да създадете онлайн телевизионен канал, радио или отразяване на събитие на живо, то тогава ние можем да сме Ви от полза.

С помощта на множеството ни журналисти и огромен екип, ние сме в благоприятна позиция за доставяне на продукции, независимо от това колко големи са вашите изисквания.

Посредством нашите специалисти и доверени партньори ние можем да реализираме три-минутно радио или телевизионен бюлетин, изчерпателни коментари на редица спортни събития и обширни излъчвания със светлинни ефекти и подвижни телевизионни станции (ПТС).