Клиенти

ICS предоставя съдържание, маркетинг, превод и други услуги на множество международни, национални и регионални клиенти.

Голяма част от нашите клиенти са от сектора на залаганията и хазарта, но ние предоставяме съдържание и на компании от области като финанси, пътувания, шоу бизнес, печат, радио, мобилни индустрии, телефония, връзки с обществеността и други.

Винаги се стремим да установим солидни и пълноценни взаимоотношения с нашите клиенти.

Някои от нашите ключови клиенти са: