Афилиейт

Афилиейт маркетинг може да бъде един от най-рентабилните начини да привлечете нови клиенти.

Ние разполагаме с екип от опитни и квалифицирани афилиейт маркeтинг консултанти, които могат да Ви помогнат в управлението и разрастването на вашата група от афилиейт партньори, както и да започнат нова афилиейт програма за вас.

Нашите експерти специализират в набавянето и управлението на афилиейти и могат да достигнат до голям брой потенциални уебсайтове, помагайки Ви да разширите вашата афилиейт база.

ICS може да приспособи услугите си спрямо предпочитанията Ви и така да управлява вашите афилиейт кампании напълно или частично в зависимост от нуждите Ви. Всичко това ние сме способни да извършим на множество езици.

Ние сме специалисти в редица области, включително хазарт, застраховки, финанси, телеком, туризъм, спорт и търговия на дребно. Нашата работа винаги е рентабилна, като можем да работим върху краткосрочни и дългосрочни проекти, които носят ясно изразени резултати.

Ние сме работили с огромен успех по дългосрочни проекти за важни клиенти и с помощта на здраво изградените ни взаимоотношения, знания в областта на афилиейт индустрията и мащабните ни ресурси, ние можем да предложим безспорни афилиейт маркетинг услуги, съобразени с индивидуалните нужди на клиента.