Tlumočení

ICS nabízí tlumočnické služby v několika jazycích jak na dálku, tak na různých událostech.

Naši zkušení a profesionálně vycvičení tlumočníci jsou experty v různých odvětvích a všichni jsou rodilými mluvčími s vědomostmi lokálního trhu. Všichni mají rozsáhlé znalosti s překladem mluveného slova v reálném čase nebo se zpožděním.

ICS nabízí simultánní, souvislé a také taktním šeptem tlumočení a pracuje úzce se všemi klienty, aby došli k řešení, které je pro ně to nejlepší.

ICS může také nabídnout veškeré potřebné vybavení nebo může pracovat s poskytnutým vybavením od klienta.