Překladatelské služby

ICS nabízí profesionální překladatelské a korekční služby ve více jazycích pro firmy a pro jednotlivce.

Překládáme dokumenty a internetové stránky ze všech odvětví a nabízíme i specializovaný obsah v různých stylech v závislosti na Vašem cílovém publiku.

S našimi klienty spolupracujeme i na projektech specifických pro jejich regiony, dokážeme upravit marketingové kampaně v závislosti na vybraných lokalitách.

Náš profesionální tým si je vědom, že klienti někdy požadují práci s náročnými časovými limity, proto dokáže k práci přistupovat flexibilně a efektivně, přičemž si stále udržuje rozumnou cenu za své výkony.