Partnerlus

Partnerlusturundus on üks kasulikumaid ja efektiivseimaid mooduseid tuua teie ettevõttele uusi kliente.

Meie meeskonda kuuluvad kogemustega internetiturunduse spetsialistid, kes meeleldi aitavad teil saavutada veelgi kvaliteetsemad suhted oma praeguste partneritega ning samal ajal suurendada kogu oma partnerite arvu.

Meie ICS meeskond aitab teil adapteerida meie lahendused teie soovidega ning seadistame teie partnerlusprogramme osaliselt või täies mahus, lähtudes teie nõudmistest. Oleme suutelised tegema seda mitmes keeles ning paljudes riikides.

Spetsialiseerume enamustes tööstusharudes, sealhulgas: mängud, kindlustus, finants, telekommunikatsioonid, turism, sport ja jaemüük. Tegeleme nii lühi-, kui ka pikaajaliste projektidega, teeme seda läbipaistvalt ning alati efektiivselt.

Oleme näidanud edukaid tulemusi suurklientide pikaajaliste kampaaniate juhtimisel, seda tänu meie tugevatele partnersuhetele ja kogemustel põhinevatel teadmistel partnerlusest ja kaugjuhitavast infrastruktuurist. Suudame pakkuda kvaliteetseid turundusteenuseid, mis lähtuvad individuaalsete klientide tegelikest nõudmistest.