მარკეტინგი და ონლაინ პიარი

ჩვენ ვართ ექსპერტები ონლაინ მარკეტინგის სფეროში. პრიორიტეტებია: ვებგვერდების ოპტიმიზაცია საძიებო მოთხოვნების შესაბამისად, საძიებო სისტემებში ვებგვერდების მოძიების გაადვილება და აგრეთვე კოორდინირებული პიარ კამპანიები.

ჩვენ გულმოდგინედ ვმუშაობთ განსახორციელებელ პროექტებზე, კარგად ვაცნობიერებთ რა რომ ნებისმიერი კამპანია – იქნება ეს ძიების მარკეტინგი თუ PPC (გადახდა თითო კლიკზე) – უნდა შეესაბამებოდეს კლიენტის მოთხოვნებსა და სურვილებს.

მთავარი პრინციპია – გამჭირვალობა და არა გაუგებარი ჟარგონებით საუბარი.