અમારી બ્રાન્ડસ્

અમારા સમૂહની આંતરિક બ્રાન્ડ:

ઓનલાઇન વિપણન, પીઆર અને વેબ ડિઝાઇન

નવા મોબાઇલ નિષ્ણાત, અનેકવિધ રમતગમત અને બહુભાષી સમાચાર તથા સ્કોર સાઇટ

સૌથી લાંબા અરસાથી સ્થાપિત (1986થી) અને બધી જ ક્લબોમાં વિશ્વસનીય ક્લબ માહિતી સેવા

સૌથી લોકપ્રિય રમતોનું ક્ષણેક્ષણનું કવરેજ

સર્વપ્રથમ અને જાણીતી ઘોડાદોડ ટેલિફોન કમેન્ટ્રી સેવા