مارک های خودی

علامت های تجاری گروه ما:

• بازاریابی آنلاین، روابط عمومی و طراحی وب

یک متخصص جدید تلفن همراه برای ورزش های چندگانه و سایت اخبار چند زبانه و امتیاز

طولانی ترین خدمات اطلاعاتی تاسیس شده (از سال 1986) و مورد اعتماد همه ی باشگاه ها

پوشش دقیقه به دقیقه ی محبوب ترین ورزش ها

اولین و بهترین سرویس تفسیر تلفنی مسابقات اسب سواری شناخته شده