پخش

اگر شما به دنبال ایجاد یک کانال تلویزیونی آنلاین، پخش رادیویی در فروشگاه ها و یا پوشش یک رویداد زنده، هستید ما آماده کمک رسانی و انجام آن هستیم.

با یک تیم بزرگ از روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی و کارکنان تولید، ما مکانی ایده ال برای پخش هستیم ، بزرگ یا کوچک بودن نیاز شما حائز اهمیت نیست.

با کمک نیروهای مجرب و متخصص مان و شرکای مورد اعتمادمان، ما می توانیم خلاصه خبر سه دقیقه ای برای رادیو یا تلویزیون در اسرع وقت و با هزینه مقرون به صرفه ، تفسیر کامل در طیف وسیعی از رویدادهای ورزشی و پخش برنامه های در مقیاس های بزرگ با روشنایی، واحدهای پخش برونی و همچنین مرحله راه اندازی سن را تولید کنیم.