خدمات ترجمه

ICS ارائه دهنده ی خدمات ترجمه و ویراستاری حرفه ای در طیف وسیعی از زبان برای شرکت ها و افراد است.
ما اسناد و وب سایت ها را در تمام بخش های صنعت، ترجمه کرده و می توانیم محتوای اینترنتی را در سبک نگارش های مختلف که مورد نظر مخاطبان شما باشد را ارائه دهیم.

ما همچنین با مشتریان برای ارائه محتوای خاص هر کشور کار می کنیم و همچنین به ارائه استراتژی های بازاریابی با تمرکز بر مناطق خاص، کمک می کنیم.

تیم متخصصان ما با درک شرایط و زمان بندی مشتریان خصوصا برای کار در مهلت فشرده، می تواند یک سرویس انعطاف پذیر، کارآمد و شخصی در نرخ های رقابتی ارائه دهد.