Voice-over

ICS می تواند خدمات voice-over و سناریونویسی برای انواع پروژه ها را ارائه دهد.

ما از نزدیک با چند نفر از ارائه دهندگان ورزشهای مجازی برای ارائه یک بسته کامل، که آنها پس از آن قادر به ارائه به مشتریانشان هستند ، کار می کنیم.

همانند تمام خدماتمان، ما قادر به ارائه voice-over ها در هر زبانی هستیم، و ما می توانیم فایل صوتی در هر فرمت مورد نیازی ارائه کنیم.