مشتریان

ICS محتوا، بازاریابی، ترجمه و سایر خدمات را در طیف وسیعی از مشتریان بین المللی، ملی و محلی ارایه می دهد.
مشتریان ما عمدتا در بخش شرط بندی و بازی فعالیت می کنند، اما ما همچنین محتوا در زمینه های دیگر مانند امور مالی، سفر، سرگرمی، نشر، رادیو، صنایع تلفن همراه، علم تلفن ،PR و غیره را فراهم می کنیم.
ما در ایجاد روابط قوی و معنی دار با مشتریانمان به خودمان می بالیم.
برخی از مشتریان اصلی ما عبارتند از: