مطالب محتوايی

آی. سی. اس (ICS) یک مبتکر واقعی مطالب محتوايی است و تخصص آن در توليد خبر مایه و خدمات ویرایشی ، صوتی و تصويری و نيز خدمات قراردادی است.
با در اختيار داشتن صدها نويسنده و گوينده متخصص در نواحی مختلف، ما اين مطالب را برای دامنه ی وسيعی از موضوعات و برای تمامی بخش های رسانه ای تهيه کرده و در شکلی که مناسب نيازهای مراجعين مان است، ارائه می کنيم.