سلام

خدمات محتوای مستقل (ICS) یک متخصص بین المللی محتوا و رسانه های دیجیتال است. ما صدها داستان روزانه، ویژگی ها و پیش نمایشها، ساعت های زیادی ازخدمات صوتی زنده و ضبط شده ، ویدئو، بازاریابی، ترجمه و بیشتر در بیش از 60 زبان ایجاد و عرضه می کنیم.