موبایل

با توجه به افزایش جستجو اینترنتی با تلفن همراه از طریق گوشی های هوشمند و گسترش دامنه و تاثیر برنامه های کاربردی، ICS برای ارائه محتوا اینترنتی و راه حل های عالی , دارای اعتبار است.
ما ورزشی هیجان آور، سرگرمی، اخبار و مطالب دیگر را به طور خاص برای چاپ و انتشار در شبکه تلفن های همراه، ایجاد و عرضه می کنیم. ما همچنین برنامه های کاربردی، ساخت سایت های تلفن همراه و انجام فعالیت های بازاریابی تلفن همراه را توسعه می دهیم.