ការផ្សព្វផ្សាយ

ប្រសិនបើលោក/លោកស្រីកំពុងចង់បង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនៅនិងកន្លែង ឬការផ្សាយផ្ទាល់ ពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ ពួកយើងអាចជួយលោក/លោកស្រីបាន។

ដោយមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន និងបុគ្គលិកផលិតកម្មវិធីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ពួកយើងអាចផ្តល់សេវាកម្មជូន លោក/លោកស្រីបានជានិច្ច បើទោះជាតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មតូច ឬធំក៏ដោយ។

យើងអាចបង្កើតព្រឹត្តិបត្រទូរទស្សន៍ ឬវិទ្យុដែលរយៈពេលបីនាទីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត អមដោយការធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ព្រមជាមួយគ្នាការផ្សាយខ្នាតធំបំពាក់ដោយភ្លើងពណ៌ ការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ (OB Units) និងការរៀបចំឆាក ក្រោមការជួយជ្រុមជ្រែងរបស់អ្នកជំនាញ និងដៃគូរដ៏ជឿជាក់របស់យើង។