ការប្រើប្រាស់ភាសា

យើង មានសេវាកម្មបកប្រែ សេវាសរសេរអត្ថបទ សេវាធ្វើអត្ថាធិប្បាយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការភ្ជាប់គេហ៍ទំព័រទៅគេហ៍ទំព័រមួយផ្សេងទៀត ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត នៅគ្រប់ភាសា។

ភាសាដែលយើងប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន:

ភាសាកម្ពុជា(ខ្មែរ) ភាសាកូរ៉េ ភាសាក្រូអាត ភាសាចិនកាតាំង ភាសាចិន(បុរាណនិងសម័យ) ភាសា ឆេក ភាសាជប៉ុន ភាសាជ្វេ ភាសាដែនើម៉ាក ភាសាណកវ៉េ ភាសាតាហ្គាឡូ ភាសាតេចូ ភាសាតៃវ៉ាន់ ភាសាថៃ ភាសាទួគី ភាសាប៉ូឡូញ ភាសាបារាំង ភាសាប៊ិលហ្គារី ភាសាប៉ុញ្ញ៉ាប៊ី ភាសាប៉ទុយហ្គី(តំបន់អ៊ឺរ៉ុបនិងប្រេស៊ីល) ភាសាម៉ងតេនេហ្គ្រូ ភាសាម៉ារ៉ាត ភាសាម៉ាឡេ ភាសាម៉ែកអើដូនៀ ភាសាយូរូបា ភាសារូស៊ី ភាសារ៉ូម៉ានៀ ភាសាលីចូអេនៀ ភាសាវៀតណាម ភាសាសូវៀត ភាសាស៊ើប ភាសាស្លូវ៉ាគី ភាសាស្វីស ភាសាហិនឌី ភាសាហុលឡង់ដេ ភាសាហ្គ្រីច ភាសាហុងហ្គារី ភាសាហ្វាស៊ី ភាសា ហ្វាំងឡង់ ភាសាឡាវ ភាសាឡេវា ភាសាអង់គ្លេស ភាសាអារ៉ាប់ ភាសាអាល្លឺម៉ង់ ភាសាអ៊ីតាលី ភាសាអ៊ីធូនៀ ភាសាអ៊ុយក្រែន ភាសាអេស្បាញ(តំបន់អ៊ឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីន) ភាសាអូដូ និង ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។

រួមបញ្ចូលទាំងយើងខ្ញុំសរសេរជាលក្ខណៈភាសាក្នុងតំបន់សម្រាប់អាមេរិកខាងជើង អូត្រាលី/ប្រទេសញូស៊ែលឡែន ប្រទេសអ៊ែកឡង់ និងអាហ្រ្វិកខាងត្បូង។

យើងក៏មានក្រុមប្រចំានៅក្នុងការិយាល័យជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក ពួកគេមានចំណេះដឹងច្បាស់ពីតំបន់ ដែលពួកគេស្ថិតនៅ ហើយអាចផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែលមានខ្លឹមសារឆ្លើយតបទៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ទីផ្សារ និងការផ្តល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធក្នុងតំបន់។