Behsê me

Şirketa Limited ya Xızmetên Naverokê ya Serbixwe (ICS), di sala 2002 hatiye avabun. Şirket bıli personelên jêhati u qezeteciyên serbest, ekibeke gelek pispor harikari wan dıkın, dıxebıte u dabinkera naverok, weşangeri, bazarkari ya pêşhati ye yan tedarekkerê xızmetên şirketêye.

Refaha xebatkarên me u têkeliyên karên wekê têrbuna kar, jı bo me ji muhime u em dı xebıtın ku hewayeke kêf u neresmi çêken.

Em dıxwazın hemu kesê hızırbıket ku ew dıfıkırın emê xızmetê bıden.