Bıngeh

ICS şirketeke gloveriye u qezeteciyên çar rexê dınyayê gel me şol dıken. Em 60 pitir zimanan bi sedan çîrokên rojane, bend u pêş weşandin, weşana gelek seetan dewam diket u xizmetên qeydkirina dengê vîdyo, bazarkirin, zivirandin u pitir çêtken u pêşkêş diken.

Madrid, İspanya
Thessaloniki, Yonanistan
Ploiesti, Romenya
Bangkok, Tayland
Perth, Avustralya