Weşan

Em dışên jı bo çêkırına kanaleke TV’yê ya online u damezırandına radyoya nav mexazeyê yan sazkırına vegır ya feliyeta zındi, harikar bıbın.

Em pê ekibeke weşanê ya qezeteciyên berfıreh u bi ekiba xwe ya hılberiyê, hewceya weşanê çen bıçük yan mezın bit, em şeklek ideal pêşkêşdıkın.

Şeklek seri u rexê maliyetê tesirdar, bultena TV yan radyo ya 3 deqiqe, daxuyaniyek tam jı bo feliyetên spora u ronikırın, yeke OB (weşana derve) weşanên sazina sehne, em dışên pê pısporê xwe çêken u pêşirikêt xwe.