Vidyo

ICS, fersedê dete kıriyarên xwe jı bo pêşkêşkırına medyaya zengin, fiyeteke munasib, çêkırına vidyoya zıvırana paş ya lez buye pıspor.

Vidyo amrazeke qewi jı bo ragıhanêye u medyaya cıvaki zü tête parikırın. Dema bu naşti sehifêt gerokê dışêt paşve bıbet; vek qenalek YouTube, jı bo kıriyareke gelek seviyanda dışêt feydebinit.

Em xodanê ajan u pêşkêrê berhedar yê xeberanın. Jı bo behsek trend yan feliyeta têtın cıheke xurt dışên bıgırın.

Mesela, muxabirê me, pêşzındanên vidyoyên kêfxweşker u dawiya heftiyê fıtbol, bezina hespa yan daxwaziyek kıriyar çıbit, analiza van dıken. Weşanerê me yê pıspor, dışêt jêhebuna xwe zêdebıket pê, axıftına xwe gırêdete nispetên behisên behisçiyekê u pê promosyonê van.

ICS, çı şolên bıçük yan mezın ferq naket jı bo hemuya dışêt vidyoyên fewqulade çêket yê têne bazarkırın. Bıli vidyoyên pêşzındana spora, navdengi, kêf u politikayê ji xodanê tecrübeya çêkırına vidyoye.