Bazarkari u PR’ta Online

Me koka naveroka xwe, beri her tışti lêgerina tabıi u xuyanitiya weşangeriyê de ku xwe dispêrên kampanyayên PR’yê yên ku hatıne koordinekırın, bi pêş xıst da ku em hındek disiplinên bazarkariyê online de bıbın pêşeng.

Em bi hemu projeyên bazarkariyê yê me teahut kıri, bi awayeki hışk -gırêdayi lêgerin yan PPC dıbe- em dızanın ku ev kampanyaye bêhête pêşkêşkırın.

Em nêzikayiyek şefaf qebul dıkın u şola xwe jargonên têkel naken.