Şolên Vekıdi

ICS, şirketeke mezındıbit u jı bo beşdarbuna ekiba xwe hemu gav xebatkarên xurt dıgerın. We divêt dildariyeke weşangeriyê hebit yan daxwaza kariyera qezeteciya niviskî hebit, ICS dıbit tam cıhê hün kariyera xwe pêşbıxın.

Jı bo ew harîkariya ku em gelek cıhan hebuna xwe zêdebıkın, taybetî em eleqedar bın gel kesên bi niviskar, weşanger u pêşkêşkarên pırzımani.

Eger hün xodanê şarezatiyên bala hewe dıkışine, jı kerema xwe bo me CV u mektüp bınıvisın u rêken.

Jêcuda navan pozîsyonên me yên xali heye:

Niha cihê xali nine, hemu dema têne wergırtın. Jı kerema xwe carekdi cerıbinın.