Derheqe ma de

Xizmeta Lîmîted (ICS) Mûhtewaya Xoserî, sera 2002 de ama sazkerdîş. Xizmete, bi zaf pîyayen rahîjmen û endame personalen biqabîlîyet û tîma rojnamegeren serbestî xevetnena û îdaroxa peydakerdena mûhtewa, weşanîş, bazarkarîş û rotene de zî pardar a.

Tekîlîya karan seyba ma girînga, se refaha û bi kar razîbîyêna karkerdoxanen ma û ma ne fermî, yew atmosfere xebatîyo keyfweş de peyda kenî.

Ma wazenî ke, her kamo ke wazeno ma bibî serwîsa înan, biheşnî.