Binge

ICS, yew qampanîya cîhana û butişiqe dînya de rojnameyen jîhatî û hetkarî gurîne. Ma nîka 50 ra zederî zona de û hem zî mîyane ofîsen ma Leeds o ke Îngîltere de, ICS zo bîn zî ware cerîde ke ame nîvîsîyene, sazgerdîşe xo este û zaneyî herêmî dewlemendî danî:


Madrîd, Îspanya
Thessalonîkî, Yewnanîstan
Ploîestî, Romanîya
Bangkok, Tayîland
Perth, Awustralîya