Binge

ICS, yew qampanya cîhana û her cayê dînya de rojnamegerê jîhatî û hetkarî tede gurînê. Ma 60 ra zêderî zona de xizmeta danî û hem zî Îngîltere de ofîsê ma Leeds de ICS, zo bîn zî warê cerî de ke ame nîvîsyayîş, sazgerdîşê xo estê û zanêyî herêmîyê dewlemendî danî:


Madrîd, Îspanya
Thessalonîkî, Yewnanîstan
Ploîestî, Romanîya
Bangkok, Tayîland
Perth, Awustralîya