Şertgurewtîş

Ma be raqîp zaneyîşe endustrî de pisporê kaykerdoxî û çi ke pewîsto seyba mîhlete ameyênê keno zede û mişterîyanen newena onceno zanî û na rewşe de gurenî. Cawo ke ma bi serkewtîşe viratîştena muhtewa, futbol o gandar, şert henverî astoran, rexneyê spora, viraştîşe lînkî, giredayî PR, îdarekerdox ra gurewtîşe karî, bîyena mîyan netewî, vîdyo û mobile bi keyf û eşq kenî.