Markêyên xo

Markeyên mîyane koma ma:

Bazarkarî giredayî, PR û web modelkerdîş

Yew mobile pîspor multî-spor û sîta xeber û puanî bi zaf zonan

Tewr derg zedekerdîşî (1986 ra na het) û kluba bawerî-bi-klub zanayîşe serwîse

Aktûelkerdîşe deqîkayên peynîyên sporen tewr popûlerî

Serwîsa telephone şîroveya henverî astoran tewr verenî û tewr zanenî henverî astoran