Weşaniş

E ka şîma peyda kerdîşe yew giredayî TV qanal ra gerîyane, dîkane radio de yan zî dayîşe xeberane gandar, ma şima het de hetkarî kenî.

Bi ekîba gird de rojnamegeren weşanîş û darik o berhemardîş, ma teslîm kerdîş de cawo de zaf rayştîyî. Qet mûhîm nîyo ke ganîyîyen weşanîşî çixa gird û yan zî şenik o.

Ma bi lerze malîyet de bî tesîr û hîre deqîka de xeberane radyo yan zî, TV şîkînî biyarî berardîş, derheqe aktîvîtîya spor de tam mûhtewa, royştvîrîyên xeyl girde weşanîşî, temamkerdîşe û merhele sazkerdîşe weşnayîşen teverî, bî hetkarîya parderanen ma, bi taybetî û bi bawerî anî ca.