Şîrove

ICS hete şîrove, tarif û waşeniş de zi pispora û zederi derheqe spor de gurîna.

Ma naye bi belaşî şîrove be weşaniş bi îfade studyo de kenî. Xora weşanoxen zî seba ke vengo de original bikere ne îmaja zî seyba temel ane karkerdene.

Seyba şertgurewtoxa kerdena şerta zederî kerde zaf tecrube û şert kaykerdene de hezdayîş zaf giringo, onciya zî seyba serwîsen telefonen popûlar û caardîşêne radio zî virazîno.

Ma, hem pero maçanen Lige Premier İngiltere ra, hem zî lîganen Awrupa û hem zî derheqe turnawa futbolen nawtewîya ra şîrova be hetgurewtene kenî. Dayera tepya ma bi nemebeşa ma GBI, çixa zona ke ma wazenî, ey zona de şîroven bi fermî vilatîşe henverî astoren ingiltere kenî. S ey Kupaya Rugby Dînya û Ashes Cricket o ke zaf girîngo, serabutane sporane eyna de şîrove kenî.

Ma zobîn zî, bi her deqîka xizmeta de, seyba ke wayîre balkeş û zono de bi nermî nîvîsanen şîrove, bi keyf û zaneyîş danî. Ma bi sere kayî hema hema, seyba ke şeyştî mîyane aktuelkerdîşî, peyda bikî sey golî, karten surî, karten zerdî, reklamê herinda çîye bînan pero serabutî mîyan dere, kenî. Ma naye ra dot, kaykerdîşen rind û xirab, taxtîkî, şikil, qararen hakimi zi mîyande vatane girînga derheqe her çî, maçan de zî vanî.

Dayera tepya, programe ma yo balkeş Futboll Live, her Şeme û Dişeme peroj ra dime, pero Liganen Awrupa ra rojane sikora, ravervînitene raporanen girînga ano mîyan.