Vidyo

Mişterîye ICS, mişterîyane xo re peşnîyarkerdîşe ware medyaya dewlmend peyda kene û bi malîyet o erzan u balkeş, sazkerdîşe vîdyoye bî lerz çarnayîşî dezî bispor e.

Cîwayîşe medya de vilakerdîş vîdyo zaf raya de tesîrîna. Pelen ke dardewedîye, muhtewa înan baştir keno, waxto ke, tekîldarîye yew muhtewa qanala YouTube de bere kaykerdene zaf heta de fayde xo mişterîya re esto.

Ma, yew karkerdoxe ke xeberdayîne û peşkerdîş kene, raporanê taybetîyî û derheqe bûtişike hadîseye ke yene mîyan pe gurîyenî.

Nimune, nîvîsîtîna ma, vîdyoyen şenayî raver yene qatkerdene û analîze futbole peynîya hefteyî, henverî astora yan zî kaye şertan, gore wayştena mişterîya, bi marqa berardîş bena. Weşanişe tîma ma, zo bîn zî qeseyane înan kene xeta behskarê hemparîyan.

ICS, zo bîn zî be kar û gird yan zî hurdî, wara babete de berardîne fîkrane taybetî de vîdyoyan virazena.

Mîyane ravervînîtîşe vîdoyane sporî, babeten sey namdarî, şayîtî û polîtîka de muhtewaya reberen û şayîtî sey yena berardîş, ma zanayî.