Veng-sêr

ICS peşkerîya veng-zede û xizmeta pirrengî projan dana.

Ma bi çend beredayîşe sporî de nezîra gureyînî ke paketa bitemamî mişterîyane xo re peşkeş bikî.

Bi xizmeten mayên pero, ma veng-zedane pero zona û pero audio ke her format de yeno wayştene resnenî ca.