Veng-sêr

ICS peşnîyazîya zedê-veng û xizmeta pirrengî proja dana.

Ma bi çend beredayîşê sporî de nezîra gurenî ke bitemamî paketa mişterîyanê xo re peşnîyaz bikî.

Bi xizmetanê mayê perûnî, ma zedê-veng perûnî zona û audio ke her format de eno wayştenê resnenî ca.